LANDŞAFT
Xidmətlər - Landşaft - Sahənin yaşıllaşdırılması

Landşaft yaşıllaşdırılması bitki əkininin yaradılmas və istifadə olunması ilə əlaqədar işlər toplusu, daha geniş mənada ətraf mühitin ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və ərazinin rifahına yönələn işlərdir. Buraya dekorativ bitkilər,kollar, alp slaydları, gül yataqları və güllərin yaradılması, məhsul verən, yarpaqlı və dekorativ ağac sortlarının əkilməsi, şaquli yaşıllaşdırma,divarların və hasarların müxtəlif birillik və çoxillik bitkilərlə yaşıllaşdırıması aiddir. Şəhərkənarı evin inşası və təmirindən sonra ev sahibləri iki bir-birinə əks hiss ilə qarşılaşırlar. Hər şey tamamlandığına görə sevinirlər və ərazinin bitki aləminin inşaat işi zamanı korlanmasına görə məyus olurlar.

Müxtəlif güllər və çiçək yataqlarından istifadə edərək ərazinin estetik cazibədarlığını geri qaytarmaq mümkündür, lakin bunun müəyyən həddi var.

Landşaft yaşıllaşdırılması müxtəlif səviyyəli olmalıdır, başqa sözlə, təbii landşafta olduğu kimi əkin bir neçə dairədən ibarət olmalıdr.Əgər birinci ildən bütün əkin basdırılsa, ağac şitillərinin arzuedilən ölçüyə gəlməsi üçün uzun illər gözləmək lazım olacaq. Xoşbəxtlikdən, müasir texnologiyalar bizi bu işdə bir az təşviq etməyə qadirdir. Basdırılmanın böyük ölçüdə növü mövcuddur ki, bu zaman böyük ağaclar basdırıla bilər.

Əlbəttə, ilk baxışdan bir il ərzində ərazidə böyük ölçüdə ağaclardan ibarət bağ yaradılması mif kimi görünür, lakin bu tamamilə reallıqdır. Hər hansı arzuolunan ağac bağımızda on metrə yaxın ölçüdə əkilə bilər. Təsəvvür edin ki, siz müasir landşaft dizaynının xüsusiyyətlərini bilməyən qonşularınızı necə təəccübləndirirsiniz. Hələ dünən tamamilə boş olan bağınızda, bu gün qamətli, gözəl və səliqə ilə əkilmiş ağaclar var.

Ərazin yaşıllaşdırılmasına aşağıdakı əsas istiqamətlər daxildir:

Qazonun qurulması
Diqqətlə baxılmış yaşıl çəmən memarlıq tikililərində ağacların, dekorativ kolluqların, güllərin qrup şəklində əkilməsi üçün mükəmməl fondur. Və nəhayət, qazon öz-özlüyündə çox cazibədar olub, ətraf landşaft ilə ahəngdarlıq təşkil edir, görüntü olaraq ərazini “genişləndirir”.

Ağac və kolluqların əkilməsi
Bağda şaquli xətt olduqca vacibdir, belə ki, o, bütün kompozisiyaya dinamika ötürür və müəyyən dizayn elementləri olan giriş və çıxışlara, ağac və kol qruplarına və s. izləyicidə təəssürat yaratmaq lazım olduğu zaman diqqəti vurğulamağa kömək edir. Şaquli xətlər müxtəlif kol və ağac formaları ilə müəyyən edilə bilər: piramida, konusvarı, sütunşəkilli və ağlayan.

Ərazinin ideoloji və funksional konseptində əkini həyata keçirmək məsləhət görülmür. Ağav növlərinin düzgün seçimi,vurğulanan bitkilərin uyğun yerləşdirilməsi qeyri-adi dekorartiv effekt əldə etməyə imkan verir.

Gül və çiçək yataqları
Gül və çiçək yataqlarının bağda düzgün yerləşdirilməsi nəticəsində möhtəşəm çiçək kompozisiyaları yaranır. Bitkilərin rənglərinin, fakturalarının, hündürlüyü və çiçəkləmə vaxtlarının, seçilən yerinini və üslubunun ahəngdar uyğunluğunun qayğısına qalınarsa,kompozisiyadan alınan təəssürat qat-qat arta bilər.

Təbii hasar
Ərazidə təbii hasarların yaradılması yaşıllaşdırma işlərinin tərkibinə daxildir. Bitkilərin düzgün əkini və formalaşdırılması ilə gözəl və funksional təbii hasar əldə edilə bilər. Təbii hasarlar özünəməxsus yaşıl divarlar, arakəsmələr rolunu oynayır. Təbii hasarlar sizi kənar gözlərdən uzaqlaşdıracaq, ərazinin mikroiqlimini yaxşılaşdırcaq, səs-küydən, qaz və toz çirklənməsindən qoruyacaq.

Şaquli yaşıllaşdırma
Şaquli yaşıllaşdırma boş divarları, hasarları dekorasiya və maskalamaq, həmçinin mailliklərin möhkəmləndirilməsi,bitkidən məhrum, kölgəli yerlərin yaşıllaşdırılması üçün istifadə olunur. Yaşıllaşdırmanın düzgün edilməsi və bitkilərə qayğı göstərilməsi nəticəsində möhtəşəm yaşıl divarlar və köşklər yaranır.

  Xocalı prospekti 37,
Demirchi Tower, 19-cu mərtəbə (Xətai metrosu yaxınlığında)
Tel.:
+994 12 488 80 74; +994 12 480 46 03
E-mail: office@designhouse.az
  © 2012 | DESIGN HOUSE. All rights reserved Design by RL